Energietransitie in de praktijk: campagne voor huiseigenaren

voor het Drents Energieloket


I
n Nederland gaat het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen traag. In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse Staat haar beleid moest aanpassen om de uitstoot te verlagen (in de Urgenda rechtzaak) . Één van de beleidsmaatregelen was een subsidie voor gemeenten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis, zoals het aanbrengen van tochtstrips, een waterbesparende douchekop, LED-lampen of een slimme thermostaat.

De 12 Drentse gemeenten werkten samen voor dit project – en het Drents Energieloket  was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatiecampagne.

De campagne ‘Haal de warmte in huis’ richtte zich op de Drentse woningeigenaar en startte met het opzetten van een communicatie- en contentstrategie, sterk gericht op gedragsverandering, om zoveel mogelijk woningeigenaren te motiveren om maatregelen te nemen. De campagne had 3 focuspunten: de energietransitie dichtbij brengen (een warm thuis), drempels verlagen (klustips) en lokale samenwerking (het rijdende energieloket). 

Met een monitoringsysteem werden de resultaten bijgehouden en kon tussendoor goed worden bijgestuurd. Dit was vaak nodig, omdat de campagne in de COVID-19 periode haar sterk lokale en praktische karakter dreigde te verliezen. 

Producten die zijn ontwikkeld voor de campagne zijn onder andere een huisstijl, website, posters, sociale mediaposts, advertenties, brieven voor huiseigenaren, communicatiemiddelen voor gemeenten en lokale energiecoöperaties, illustraties en borden voor bouwmarkten.

De campagne liep tot eind 2021, maar de campagnewebsite is nog te bekijken: www.haaldewarmteinhuis.nl. 

PROJECT
Campagne voor Drentse huiseigenaren – gericht op het nemen van laagdrempelige energiebesparende maatregelen in huis.

KLANT
Drents Energieloket

PRODUCTEN
Communicatiestrategie, contentstrategie, huisstijl, illustraties, folders, posters, persberichten, sociale media content, monitoring en evaluatiesysteem, etc. 

ONDERWERPEN
Energietransitie, duurzaamheidscommunicatie.

Significαnt

Visuele communicatie van wetenschap, duurzaamheid, natuur en transities

NEEM CONTACT OP

elzemiek@significantcommunication.eu
+31 627 875 365
Handelsnaam: Significant Communication
KvK nummer: 68857861

SOCIAL MEDIA