Systeemverandering visueel maken: tools en figuren

voor Universiteit Utrecht / Centre for Global Challenges

Systems change, not climate change! is een veelgebruikte slogan op protestborden. Maar in de praktijk is globale systeemverandering ontzettend complex en gaat er veel tijd overheen om een bestaand systeem fundamenteel te veranderen. Op dit moment zijn er al enkele duurzame transities gaande, zoals de energietransitie.

Systeemverandering is een veld waar allerlei specialismes samenkomen: van onderzoekers tot beleidsmedewerkers en van architecten tot economen. Om daadwerkelijk tot systeemverandering te komen is niet alleen veel samenwerking nodig, maar ook een methodologie die toepasbaar is op de vele complexe systemen waar onze globale maatschappij uit bestaat.

Het MOTION project ontwikkelde een methode die gebaseerd is op het creëren van een transformatieve Theory of Change, waarmee interventies ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd kunnen worden die bijdragen aan duurzame systeemverandering. Het project resulteerde in een praktisch handboek (met diverse figuren waarin de theorie wordt uitgelegd) en 2 interactieve tools, waarmee de complexe wereld van transities inzichtelijker is geworden.

Het handboek (Engels) is gratis te downloaden via de website van TIPC

PROJECT
Ontwikkeling en ontwerp van diverse figuren, interactieve tools en een handboek over systeemverandering, samenwerking met MOTION team en vormgever Naz Costante. 

PRODUCTEN
2 interactieve tools (Miro boards), diverse figuren en een praktisch handboek voor digitaal gebruik.

ONDERWERPEN
Systeemverandering, duurzame transities. 

Diverse figuren die laten zien hoe systeemverandering werkt. Om van een oud systeem (regime) naar een nieuw systeem te komen moeten nieuwe interventies (niches) in het systeem gebracht worden, om uiteindelijk het oude systeem te vervangen. Dit alles vindt plaats in het grotere geheel (landscape) en kan worden verdeeld in 3 processen (zie figuur rechtsboven). In het MOTION project zijn 12 transformative outcomes geïdentificeerd die de transitie in gang zetten, zoals het beschermen van een niche (shielding), het opschalen van een niche (upscaling) en het destabiliseren van het oude systeem (destabilization). 

De transformative Theory of Change, waarmee interventies en projecten ontworpen en geëvalueerd kunnen worden om een verandering in een systeem te bereiken. 

Interactieve tool in MIRO, om de transformative Theory of Change te gebruiken. De tool is hier te bekijken en gebruiken (een beschrijving van de tool en theoretische achtergrond is te vinden in het handboek). 

Significαnt

Visuele communicatie van wetenschap, duurzaamheid, natuur en transities

NEEM CONTACT OP

elzemiek@significantcommunication.eu
+31 627 875 365
Handelsnaam: Significant Communication
KvK nummer: 68857861

SOCIAL MEDIA